Hvem møter du?

Psykologspesialist

Pål Vegard Hagen

Pål Vegard var ferdigutdannet psykolog i 1999, ble godkjent psykologspesialist i 2005 og har bred erfaring fra arbeid både med barn, unge og voksne både innen offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet både poliklinisk (BUP, DPS) og ved døgnavdelinger (Friskstiftelsen). Han har bred erfaring med teamledelse og også fungert som enhetsleder for poliklinikk i offentlig virksomhet. Han var også med å starte Statens Barnehus på Hamar i perioden 2008- 2012. 

 

Pål Vegard er sertifisert EMDR terapeut og ble godkjent veileder i EMDR i 2017. Han fullførte psykologforeningens 2 årige veilederutdanning i 2008. 

 

Veiledning og undervisning

Pål Vegard har de senere årene blitt brukt som både underviser og veileder, spesielt innen områdene vold, overgreps og traumeproblematikk. 

 

Han gir veiledning til mange enkeltbehandlere og større grupper av behandlere/helsepersonell både i første og andrelinjetjenesten. Mye av denne veiledningen er veiledning på spesifikk traumebehandlingsmetode (EMDR), men en del oppdrag er også generell veiledning til ansatte i ulike instanser innen omsorg og helse. 

 

Pål Vegard påtar seg ulike veiledningsoppdrag både i det offentlige og private næringsliv.

 

Pål Vegard er medlem av Norsk Psykologforening og EMDR Norge. 

Spesialsykepleier

Beate Kristin Lyssand

Beate Kristin har jobbet som sykepleier siden 1998 og i psykisk helsevern siden

2001. Hun har bred erfaring fra arbeid med psykisk helse med voksne og

ungdom i både første og andrelinjetjenesten. Hun har mest erfaring fra jobb med individualterapi, men de senere årene også vært en del av tverrfaglig team og drevet gruppetilbud både i Nav tiltak og i smerterehabilitering. Et gjennomgående fokus har vært hjelp til økt mestring av arbeid og helse. 


Fra høsten 2018 har hun jobbet full tid i våregen privatpraksis.


Beate Kristin er sertifisert EMDR terapeut og MediYoga-instruktør. Hun utdanner seg våren 2023 i parterapi innenfor Gottmann-metoden.

Veiledning og undervisning

De senere årene har Beate Kristin også tilbudt kurs i medisinsk yoga (mest for voksne men også for barn) og hatt undervisningsoppdrag innen kognitiv terapiutdanning på Høgskolen i Innlandet. Hun har hatt veiledningsoppdrag både individuelt og i gruppe, hovedsaklig knyttet til kognitiv terapi. 

 

Beate Kristin påtar seg ulike veiledningsoppdrag både i det offentlige og private næringsliv.

 

Beate Kristin er medlem av Norsk Sykepleieforbund, Norsk Forening for Kognitiv Terapi og EMDR Norge.

Hagen & Lyssand Terapi og Veiledning AS
Finn oss