Personvern

Når du besøker denne nettsiden og er i kontakt med oss vil vi behandle persondata.

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger..

Behandling av persondata

Informasjonssikkerhet og personvern er høyt prioritert av Hagen og Lyssand terapi og veiledning AS og er underlagt reglene i personopplysningsloven, regler om konfidensialitet og informasjonssikkerhet.

Vi samler inn både personlig og ikke personlig identifiserbar informasjon.

Personlig informasjon i denne sammenheng betyr identifiserbar informasjon om deg som person.

 • I forbindelse med henvendelser som kommer inn til oss og bestilling av timer ber vi om ditt telefonnummer og navn.
 • Dette er for å kunne ta kontakt med deg for å avtale nærmere og eventuelt varsle om det skulle bli noen endringer.
 • Vi deler ikke denne informasjonen med andre.
 • Vi sletter den om vi ikke går videre med konsultasjon.

Innhenting og lagring av personopplysninger for deg som er pasient

Som en tjeneste som yter helsehjelp, er Hagen og Lyssand terapi og veiledning AS pliktig å føre elektronisk journal etter bestemmelsene i helsepersonellovens kapittel 8 – §§ 39 flg. og forskrift om pasientjournal når du er pasient hos oss.

 • Journalopplysninger er kun tilgjengelig for din behandler (dersom ikke lovbestemte unntak tilser noe annet).
 • Journalsystemet er lukket og ingen andre enn Hagen og Lyssand terapi og veiledning AS har innsynsmuligheter.
 • Pasienten har rett til innsyn i egen journal.
 • Pasienten har videre rett til retting og sletting av journal i henhold til visse vilkår.
 • Pasienten har også rett til å motsette seg utlevering av journal eller opplysninger i journal, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 5.

Typer personopplysninger som lagres om deg i pasientjournal er:

 • Bakgrunnsinformasjon om deg relevant for å kunne bistå deg med helsehjelp
 • Vurderinger knyttet til din tilstand/problematikk
 • Oppsummering fra dine løpende konsultasjoner
 • Avslutningsnotat/epikrise med en oppsummering av ditt behandlingsforløp
 • Mer informasjon om journalføring og dine rettigheter

Videokonsultasjon

For videokonsultasjoner bruker vi plattformen Confrere, som er utviklet for leger og annet helsepersonell, og stiller strenge krav til sikkerhet og personvern.

 • Man trenger ikke installere noen app eller programvare, men kan bruke vanlig PC, nettbrett eller smarttelefon.
 • Det anbefales at man går inn på https://test.confrere.com/check før konsultasjonen, for å sjekke at lyd og bilde på ditt utstyr fungerer greit.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål vedrørende personvern og vilkår kan du kontakte oss ved å sende e-post: palvegardhagen@gmail.com