Ønsker du samtale på Hamar?

Hvorfor samtaleterapi?

Summen av belastninger i livet kan ha blitt for stor og du kan slite med symptomer på
stress, utmattelse eller utbrenthet.

Det kan ha oppstått akutte utfordringer knyttet til jobb eller privatliv, alt fra
samlivsbrudd til ulykker eller andre kriser/traumer.

Du kan ha pådratt deg ulike psykiske lidelser som depresjon, angst,
belastnings/traumelidelser.

sunset, water, reflection

Vi tilbyr utredning og behandling av ulike former for psykiske vansker/lidelser, samt støttesamtaler og mestringsveiledning knyttet opp mot temaer som jobb og helse.

Hos oss vil du bli møtt med respekt, erfaring og nysgjerrighet. Når trygghet og tillit er tilstede kan vi sammen utforske tanker og følelser og hjelpe deg til å få det bedre. Vi vil komme med forslag på behandlingstilnærming, men behandlingen tilpasses etter dine ønsker og behov.

Hagen & Lyssand
Terapi og Veiledning AS

Hagen & Lyssand Terapi og Veiledning AS består av psykologspesialist Pål Vegard Hagen og spesialsykepleier Beate Kristin Lyssand.

Vi har bakgrunn og utdanning i kognitiv terapi og arbeider også ut fra et emosjonsfokusert og traumesensitivt perspektiv. Begge er sertifiserte EMDR-terapeuter og Pål Vegard ble januar 2017 også sertifisert veileder innen denne metoden. Beate Kristin ble våren 2018 godkjent som Medisinsk Yoga-instruktør.

Etter snart 25 år med arbeid innen ulike deler av psykisk helsevern, har vi opparbeidet oss bred erfaring og kompetanse hva gjelder utredning og behandling av angst, depresjon, belastningslidelser, traumelidelser og følelsesmessige og relasjonelle utfordringer.

De siste 6 årene har vi drevet vår egen private praksis. Vi har både voksne, ungdom og barn som klienter. Klienter tar enten selv kontakt, kommer i kontakt med oss via bedriftshelsetjenester, har vært henvist via Moment psykologbistand eller fra leger/fysioterapeuter i område. De siste årene har vi også hatt tett samarbeid med Speare og Ledigpsykolog.no.

Tilbakemeldinger, fra både klienter og samarbeidspartnere, viser at vi evner å omsette vår erfaring og kunnskap til meningsfull og nyttig bistand for de vi jobber sammen med.

Tilbakemeldinger

Jeg har samarbeidet med Beate Kristin og Pål Vegard i mange år. De er veldig dyktige, trygge, varme og profesjonelle. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger av kunder jeg har anbefalt videre. De setter alltid kundene i fokus og har et stort engasjement for sitt yrke.

Kristin Fjelstad

Fysioterapeut
Hagen & Lyssand Terapi og Veiledning AS
Finn oss